İş Güvenliği Uzmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 81. maddesi hükümlerine göre devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran sanayi işletmelerinde iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi zorunludur.

İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar.

Uzman İş güvenliği, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hemde belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanı sözleşmesi ile 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı resmi gazete’de yer alan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlerinin belirlendiği 7. Madde’nin işyerlerinizde uygulanmasını ihtiva eder.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin yanı sıra işletmenizin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uygulamalar ele alınmaktadır.
İş güvenliği genel danışmanlık sözleşmesi ile iş güvenliği uzmanı personelimizin yanı sıra konusunda tecrübeli değişik mühendislik branşlarındaki personelimizce sizlere sağlanacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
- İş güvenliği eğitimleri
- Risk analizi (kimyasal-makine-çevresel risk analizi)
- Sağlık taramaları
- Yangın ve acil durum planlamaları
- Basınçlı kap ve kaldırma araçları teknik kontrolleri
- Elektrik topraklama ölçüm ve kontrolleri
- İç ortam ve çevre ölçümleri
- İlkyardım eğitimleri
- İşyeri iç yönetmeliği
- İsg el kitapları hazırlanması
- Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
- Tehlikeli bölge planı
- Ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
- İşletme belgesi danışmanlığı
Başta metal, kimya, gıda ve inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde ‘iş güvenliği uzmanlığı’ hizmetlerimiz devam etmektedir.